Group 185

Onze campagne "Lezen voor gebruik"


Elk jaar gebeuren er in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten. Vaak zijn kinderen het slachtoffer en dikwijls zijn de gevolgen ernstig. We gaan er te snel vanuit dat deze producten amper gevaarlijk zijn omdat ze vrij te koop zijn.

Werk aan de winkel dus

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Antigifcentrum slaan daarom de handen in elkaar. Wij willen iedereen bewust maken van de risico's van chemische producten en aansporen om altijd eerst het etiket met de gevaarsymbolen goed te lezen.

Samen met Uitgeverij Averbode ontwikkelden wij hiervoor De Uitkijkers, een gratis educatief pakket om kinderen spelenderwijs en op hun eigen niveau potentieel gevaarlijke producten te leren herkennen en er veilig mee om te gaan. Zo kunnen ook klassen en scholen werken rond dit thema.

Op school
De uitkijkers

Ook als ouder kan je een belangrijke rol spelen. Je kan je kind leren welke producten gevaarlijk zijn en hoe je ze herkent. Op deze site vind je ook games, een podcast en allerlei materialen om samen met je kind spelenderwijs aan de slag te gaan.

Naar games & activiteiten

Wil jij ook weten met welke producten de meeste ongevallen gebeuren en hoe je ze kan vermijden? In onze folder vind je heel concrete tips per product.

Download onze folder
Samen sterk

Daar geloven wij in. En dat is voor de preventie van ongelukken met chemische huishoudproducten niet anders. Hopelijk zijn binnenkort dit hoge aantal ongevallen volledig verleden tijd!

Laten we samen zorgen voor een veilig gebruik van chemische producten!

Contacteer ons

Fod Volksgezondheid,
dienst chemische stoffen