Lezen voor gebruik

Wil je een ongeval voorkomen? Neem je voorzorgen en… lees het etiket voor gebruik!

Geen enkel chemisch huishoudproduct mag verkocht worden zonder de juiste gevaarsymbolen. Maar je leest er ook gevaaraanduidingen, voorzorgsmaatregelen en signaalwoorden. Daarom zijn etiketten vandaag een goede bron van informatie. Ze lezen kan je helpen om de juiste voorzorgen te nemen en zo schade aan jouw gezondheid of het milieu te vermijden én ongevallen te voorkomen. Ook helpen ze je om goed te handelen bij een ongeval.

De brochure "LEZEN VOOR GEBRUIK" staat vol praktische tips over hoe ongevallen te vermijden! Bestellen via 02 524 97 97 of info@health.fgov.be(link sends e-mail).

(maximum 50 woorden)