Image 55

Wat vertellen de gevaarsymbolen?

Symbolen herkennen kan levens redden

De gevaarsymbolen in een witte ruit met een rode rand op chemische producten zijn ontworpen om je te waarschuwen voor gevaar. Ze symboliseren gevaren voor de gezondheid, fysische gevaren - ontplofbaarheid of brandbaarheid- en gevaren voor het milieu. Hieronder vind je de symbolen die je vaak aantreft op huishoudproducten.

Group 213 1
Giftig

Giftige producten zijn erg gevaarlijk voor de gezondheid, zelfs bij kleine hoeveelheden, als je ze inademt of inslikt. Ze kunnen zelfs dodelijk zijn!

Group 211 1
Irriterend / Schadelijk

Je bent dit symbool zeker al tegengekomen in de keuken of wasruimte, op schoonmaakmiddelen of tabletten voor de vaatwasmachine. Producten met dit symbool irriteren je huid, ogen of slokdarm. Ze kunnen voor jeuk, rode huid en ontstekingen zorgen als je ze vaak of lang gebruikt.

Group 212 1
Corrosief

Heb je dit symbool al gezien op gootsteen- of toiletontstoppers of op sterke ontkalkingsmiddelen? Bijtende     
(= corrosieve) producten vernietigen je huid en je slijmvliezen bij contact. Ze kunnen heel zware brandwonden of wonden veroorzaken.

Group 215 1
Ontvlambaar

Ontvlambare producten vatten makkelijk vuur in de buurt van een warmtebron zoals een brandende sigaret, lucifer of vonk.

Group 217 1
Houder onder druk

Deze producten worden onder druk opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan tanks of flessen met zuurstof die gebruikt worden door duikers. Ze kunnen ontploffen of branden als je ze laat vallen of als je ze blootstelt aan hoge temperaturen.

Group 219 1
Milieuschadelijk

Deze producten zijn schadelijk voor het milieu. Ze kunnen onder meer vissen- en bijensterfte veroorzaken.

Group 218 1
Ontplofbaar

Producten met dit symbool zijn ontplofbaar. Dit kan gebeuren als er warmte of vuur bij de stoffen komt of door een harde schok. Dit symbool kan je terugvinden op vuurwerk.

Group 216 1
Oxiderend

Oxiderende stoffen maken zuurstof vrij. Ze veroorzaken of versnellen hierdoor brand. Ze kunnen de verbranding van andere stoffen veroorzaken, zonder dat zij zelf brandbaar hoeven te zijn.

Group 214 1
Lange termijn gevaarlijk

Dit symbool, dat je terugvindt op verfverdunners, waarschuwt dat deze producten erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Soms zie je de effecten niet meteen, maar pas na langere tijd. Ze kunnen kanker veroorzaken en organen beschadigen zoals je lever. Ze kunnen ook je vruchtbaarheid aantasten.

Ken je de gevaarsymbolen?

Nu de gevaarsymbolen geen geheimen meer voor je hebben, kan je je kennis testen!

Online gevaarsymbolen-memory

Speel het online memory game en leer meer over alle gevaarsymbolen.

Speel de game
Red de emoji

Ken jij de gevaarsymbolen goed genoeg om emoji's te redden?

Bewijs het!
Memospelletje

Print onze memory-kaartjes en leer je kind de gevaarsymbolen kennen!

Naar games en filmpjes
Wat staat er allemaal op het etiket?

Geen enkel chemisch huishoudproduct mag verkocht worden zonder etiket. Je vindt er de gevaarsymbolen op terug, maar ook voorzorgsmaatregelen. Wanneer je het etiket niet goed doorneemt, weet je misschien niet dat je handschoenen of een mondmasker moet dragen. Of dat je goed moet verluchten.

Het etiket informeert over de gevaren en risico’s van het product en hoe je die kan beperken. Het vertelt je ook wat je moet doen bij een ongeval.

Het etiket


De 1 gevaarsymbolen of pictogrammen tonen welke gevaren een product inhoudt.

De 2 gevaaraanduidingen beschrijven de ernst van die gevaren en de omstandigheden waarin ze voorkomen.

In de 3 veiligheidsaanbevelingen lees je hoe je een product moet gebruiken en de risico's kan beperken, bijvoorbeeld door beschermende handschoenen te dragen. 

Gevareneticket
Dezelfde symbolen en etiketten wereldwijd

Wist je dat de gevaarsymbolen identiek zijn in heel Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld? Dit maakt het eenvoudiger voor werknemers en consumenten om gevaarlijke producten te herkennen en zorgt voor een betere bescherming! De Europese wetgeving over het indelen, etiketteren en verpakken van gevaarlijke chemische stoffen en mengsels is gebaseerd op het wereldwijde Global Harmonized System (GHS) van de Verenigde Naties.