Wat te doen bij een ongeval met chemische huishoudproducten?

Bel altijd meteen het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245.
Daar krijg je professioneel advies.

Breng ondertussen de eerste zorgen toe:

  • Laat het slachtoffer NIET braken!
  • Spoel langdurig met lauw stromend water in geval van contact met ogen of huid.
  • Verplaats het slachtoffer bij het inademen van giftige dampen uit de ruimte.
  • Houd de verpakking of het etiket bij de hand. Zo weten de hulpdiensten om welk product het gaat.

(maximum 50 woorden)