Toelichting bij de gevaarsymbolen

De gevaaraanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen geven toelichting bij de pictogrammen. De gevaaraanduidingen beschrijven de ernst (bijvoorbeeld zeer giftig of schadelijk) en de omstandigheden waarin gevaren kunnen voorkomen (bijvoorbeeld door huidcontact of inademing).  De veiligheidsaanbevelingen geven aan hoe je een product moet gebruiken om de risico’s te beperken (bijvoorbeeld door beschermende handschoenen te dragen). Twee signaalwoorden duiden “gevaar” voor de gevaarlijkste producten en “waarschuwing” voor de minder gevaarlijke producten aan.

 

 

 • Oud
  Nieuw

  Irriterend / Schadelijk

  Irriterende producten veroorzaken bij direct, langdurig of herhaald contact jeuk, roodheid van de huid of ontstekingen.
  Voorbeelden: handafwasmiddel, vaatwasmachinetabletten

  close
 • Oud
  Nieuw

  Milieuschadelijk

  Producten die als ze in het milieu terecht komen, schadelijk zijn voor de organismen. Ze kunnen bijvoorbeeld vissen- of bijensterfte veroorzaken.
  Voorbeelden: bepaalde gewasbeschermingsmiddelen

  close
 • Oud
  Nieuw

  Lange termijn gevaarlijk

  Deze producten zijn mogelijk kankerverwekkend, kunnen organen beschadigen en schadelijk zijn voor de voortplanting en het embryo.
  Voorbeelden: thinner (verfverdunner).

  close
 • Oud
  Nieuw

  Corrosief

  Corrosieve of bijtende producten vernietigen de huid en slijmvliezen bij contact en kunnen zeer zware (brand)wonden veroorzaken.
  Voorbeelden: gootsteenontstopper en sterke ontkalkingmiddelen.

  close
 • Oud
  Nieuw

  Houder onder druk

  Deze producten, zoals bijvoorbeeld flessen met zuurstof, worden onder druk opgeslagen.

  close
 • Oud
  Nieuw

  Giftig

  Giftige producten kunnen gevaarlijk voor de gezondheid of zelfs dodelijk zijn als je ze inademt, inslikt of via de huid opneemt.
  Voorbeelden: winterproducten met methanol zoals bepaalde antivries- en ontdooiingsmiddelen.

  close
 • Oud
  Nieuw

  Ontplofbaar

  Ontplofbare producten kunnen door een vlam, warmte, een schok of wrijving ontploffen.
  Voorbeelden: vuurwerk

  close
 • Oud
  Nieuw

  Ontvlambaar

  Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk als er een vlam, warmtebron of vonk in de buurt is.
  Voorbeelden: spiritus, aceton, smeerolie en spuitbussen met verf (met brandbare oplosmiddelen).

  close
 • Oud
  Nieuw

  Oxiderend

  Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen.
  Voorbeelden: Dit zijn producten voor de professionele markt, die je in de supermarkt niet zal tegenkomen.

  close
(maximum 50 woorden)