Gouden tips om ongevallen te voorkomen

3631_y19_fod_veiligheid_chemische_producten_website_visuals_555x300_logo_nl.pngBescherm uzelf en uw kinderen

  • Lees het etiket! Check de gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en volg de voorzorgsmaatregelen volledig op
  • Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook tijdens het gebruik!
  • Bewaar chemische huishoudproducten buiten het bereik van kinderen of gebruik een kinderslot.
  • Laat kinderen niet rondlopen waar gevaarlijke producten gebruikt worden.
  • Draag aangepaste bescherming (masker, handschoenen,…)
  • Verlucht goed en werk met een open raam als u binnen met gevaarlijke producten werkt
  • Eet, rook of drink niet als u met gevaarlijke producten werkt.
  • Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen.
  • Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking. Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.

Elk etiket vertelt je hoe gevaarlijk een product is en wat je moet doen bij een ongeval.

De brochure "LEZEN VOOR GEBRUIK" staat vol praktische tips over hoe ongevallen te vermijden! Bestellen via 02 524 97 97 of info@health.fgov.be.

 

(maximum 50 woorden)