Hoeveel chemische producten heb jij in huis?

Waarschijnlijk veel meer dan je denkt.  Van voor de hand liggende producten zoals ongedierte- en  onkruidbestrijdingsmiddelen, producten voor het klussen zoals lijmen, lijmverwijderaars, lakken, verf, white spirit, ... tot allerhande chemische schoonmaakmiddelen zoals toiletreiniger, ontvetter, ontstopper, bleekwater, producten voor vloeronderhoud, … maar ook luchtverfrissers, essentiële oliën en wascapsules.

 

Elk jaar gebeuren er in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten. Vaak zijn kinderen het slachtoffer en dikwijls zijn de gevolgen ernstig. We gaan er te snel vanuit dat deze producten amper gevaarlijk zijn omdat ze vrij te koop zijn. Niets is minder waar! Ze zorgen elke dag voor ongevallen.

Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit handgels en andere ontsmettingsmiddelen in huis. Daardoor is ook het aantal ongevallen met chemische producten de laatste maanden fors gestegen.

Bijna al deze ongevallen kan je makkelijk voorkomen. Hoe? Dat lees je op deze website!


Kijk je mee? 3x Groots online theater voor kleine kinderen met Raf Walschaerts

 

Wist je dat de helft van alle ongevallen met chemische huishoudproducten gebeurt met kinderen van 1 tot 5 jaar? Een leeftijd waarop kinderen hun omgeving verkennen en de neiging hebben alles in de mond te steken, want zij kijken anders naar de dingen.

Bekijk hier samen met jouw kind 3 poëtische verhalen die weergeven hoe anders kinderen in het leven staan. Voor de kleuters gewoon een mooi verhaal, voor de ouders een mooi verhaal mèt een boodschap: Let op. Kinderen kijken anders. Naar de wereld rondom hen. Naar het leven. Ook naar spullen en producten thuis.


Wil je een ongeval voorkomen? Neem je voorzorgen en… lees het etiket voor gebruik!

Geen enkel chemisch huishoudproduct mag verkocht worden zonder de juiste gevaarsymbolen. Maar je leest er ook gevaaraanduidingen, voorzorgsmaatregelen en signaalwoorden. Daarom zijn etiketten vandaag een goede bron van informatie. Ze lezen kan je helpen om de juiste voorzorgen te nemen en zo schade aan jouw gezondheid of het milieu te vermijden én ongevallen te voorkomen. Ook helpen ze je om goed te handelen bij een ongeval.

 

 

 


Bescherm uzelf en uw kinderen3631_y19_fod_veiligheid_chemische_producten_website_visuals_555x300_logo_nl.png

 • Lees het etiket! Check de gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en volg de voorzorgsmaatregelen volledig op
 • Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook tijdens het gebruik!
 • Bewaar chemische huishoudproducten buiten het bereik van kinderen of gebruik een kinderslot.
 • Laat kinderen niet rondlopen waar gevaarlijke producten gebruikt worden.
 • Draag aangepaste bescherming (masker, handschoenen,…)
 • Verlucht goed en werk met een open raam als u binnen met gevaarlijke producten werkt
 • Eet, rook of drink niet als u met gevaarlijke producten werkt.
 • Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen.
 • Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking. Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.

Elk etiket vertelt je hoe gevaarlijk een product is en wat je moet doen bij een ongeval.

De brochure "LEZEN VOOR GEBRUIK" staat vol praktische tips over hoe ongevallen te vermijden! Bestellen via 02 524 97 97 of info@health.fgov.be.


Toelichting bij de gevaarsymbolen

De gevaaraanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen geven toelichting bij de pictogrammen. 

 • De gevaaraanduidingen beschrijven de ernst (bijvoorbeeld zeer giftig of schadelijk) en de omstandigheden waarin gevaren kunnen voorkomen (bijvoorbeeld door huidcontact of inademing).  
 • De veiligheidsaanbevelingen geven aan hoe je een product moet gebruiken om de risico’s te beperken (bijvoorbeeld door beschermende handschoenen te dragen).
 • Twee signaalwoorden duiden “gevaar” voor de gevaarlijkste producten en “waarschuwing” voor de minder gevaarlijke producten aan.

Wat te doen bij een ongeval met chemische huishoudproducten?

Bel altijd meteen het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245.
Daar krijg je professioneel advies.

Breng ondertussen de eerste zorgen toe:

 • Laat het slachtoffer NIET braken!
 • Spoel langdurig met lauw stromend water in geval van contact met ogen of huid.
 • Verplaats het slachtoffer bij het inademen van giftige dampen uit de ruimte.
 • Houd de verpakking of het etiket bij de hand. Zo weten de hulpdiensten om welk product het gaat.


Meer info

 • Voor gezinnen:
  Brochure LEZEN VOOR GEBRUIK vol praktische tips over hoe ongevallen te vermijden! Bestellen via 02 524 97 97 of info@health.fgov.be

 • Een overzichtelijke lijst van de gevaarsymbolen en hun betekenis.
  Voorkom ongelukken!
 • Voor jongeren van 10 tot 16 jaar:
  red_de_emoji_v2_nl_0.jpg

  Red de emoji: Ken jij de nieuwe symbolen al? Wil je de emoji's redden?
  Ontdek de game over gevaarsymbolen op www.reddeemoji.be
   

 • Voor bedrijven:
  De helpdesk van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ondersteunt bedrijven en KMO’s bij de toepassing van de CLP-wetgeving.
  Surf naar www.helpdeskdppc.be.

Home

 • Oud
  Nieuw

  Irriterend / Schadelijk

  Irriterende producten veroorzaken bij direct, langdurig of herhaald contact jeuk, roodheid van de huid of ontstekingen.
  Voorbeelden: handafwasmiddel, vaatwasmachinetabletten

  close
 • Oud
  Nieuw

  Milieuschadelijk

  Producten die als ze in het milieu terecht komen, schadelijk zijn voor de organismen. Ze kunnen bijvoorbeeld vissen- of bijensterfte veroorzaken.
  Voorbeelden: bepaalde gewasbeschermingsmiddelen

  close
 • Oud
  Nieuw

  Lange termijn gevaarlijk

  Deze producten zijn mogelijk kankerverwekkend, kunnen organen beschadigen en schadelijk zijn voor de voortplanting en het embryo.
  Voorbeelden: thinner (verfverdunner).

  close
 • Oud
  Nieuw

  Corrosief

  Corrosieve of bijtende producten vernietigen de huid en slijmvliezen bij contact en kunnen zeer zware (brand)wonden veroorzaken.
  Voorbeelden: gootsteenontstopper en sterke ontkalkingmiddelen.

  close
 • Oud
  Nieuw

  Houder onder druk

  Deze producten, zoals bijvoorbeeld flessen met zuurstof, worden onder druk opgeslagen.

  close
 • Oud
  Nieuw

  Giftig

  Giftige producten kunnen gevaarlijk voor de gezondheid of zelfs dodelijk zijn als je ze inademt, inslikt of via de huid opneemt.
  Voorbeelden: winterproducten met methanol zoals bepaalde antivries- en ontdooiingsmiddelen.

  close
 • Oud
  Nieuw

  Ontplofbaar

  Ontplofbare producten kunnen door een vlam, warmte, een schok of wrijving ontploffen.
  Voorbeelden: vuurwerk

  close
 • Oud
  Nieuw

  Ontvlambaar

  Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk als er een vlam, warmtebron of vonk in de buurt is.
  Voorbeelden: spiritus, aceton, smeerolie en spuitbussen met verf (met brandbare oplosmiddelen).

  close
 • Oud
  Nieuw

  Oxiderend

  Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen.
  Voorbeelden: Dit zijn producten voor de professionele markt, die je in de supermarkt niet zal tegenkomen.

  close
(maximum 50 woorden)